Skip to content

Nala soo Xiriir

Gudbi codsi taageero

Ma u baahan tahay caawin?
Iimayl noogu soo dir ciwaanka help@MSPtravelstudy.org
Fadlan ku dar koodhkaaga gelitaanka ee aad ku heshay casuumaada haddii aad garanaysid.

Soo wac khadka Bilaashka ah

  • 1-888-476-6157
  • Isniinta ilaa Jimcaha: 9 AM – 8 PM Central
  • Sabti: 10 AM – 4 PM Central

Ama, noo dhaaf fariin leh wakhtiga iyo lambarka ugu fiican si aan dib kaaga soo wacno.

Somali