Skip to content

Filannoowwan Hirmaannaa

Mosaajii Bilbila Ismaartii


Mosaajii bilbila ismaartii qorannichaa, rMove, buufachuun koodii itti keessa seentan fayyadamuun gara keessaa seenaa.

Bilbila


Naga soo wac khadka lacag la'aanta ah si aad u dhammaystirto daraasadda:
1-888-476-6157.

Koodii ittiin keessa seenuu keessan gattanii? Yoo koodii itti-gahuumsaa keessaniitiin afeerraa dhabdan maalo nu qunnamaa akkasumas isin gargaaruu ni dandeenya.

rMove photo

Mosaajii bilbila ismaartii rMove fayyadamuun hirmaachuu.

Jireenya keessan itti fufaa. rMove waa’ee imala keessanii galchuun torban tokkoof waa’ee imaloota keessanii gaaffilee isn gaafata.

google play store logo
apple app store logo

Gaaffiilee?

Oromo