Skip to content

Filannoowwan Hirmaannaa


Thank you for your interest in the study. The study is now closed.

Koodii ittiin keessa seenuu keessan gattanii? Yoo koodii itti-gahuumsaa keessaniitiin afeerraa dhabdan maalo nu qunnamaa akkasumas isin gargaaruu ni dandeenya.

rMove photo

Mosaajii bilbila ismaartii rMove fayyadamuun hirmaachuu.

Jireenya keessan itti fufaa. rMove waa’ee imala keessanii galchuun torban tokkoof waa’ee imaloota keessanii gaaffilee isn gaafata.

google play store logo
apple app store logo

Gaaffiilee?

Oromo